bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

BIP - Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu - Majątek

Majątek biblioteki (łącznie z filiami)

Ogółem:     6 759 325,80 zł , z czego:

  •  majątek trwały:

4 593 983,48 zł

  •  wyposażenie:    

472 222,45 zł 

  •  wartości niematerialne i prawne: 

102 113,99 zł 

  •  księgozbiór:   

1 591 005,88 zł

Stan na 31.12.2011 r. Opublikował: Tomasz Woźniak
Publikacja dnia: 05.11.2012
Podpisał: Tomasz Woźniak
Dokument z dnia: 11.10.2012
Dokument oglądany razy: 1 656